Fördel Brexit

Suveränitet, självständighet och flexibilitet i en globaliserad värld

Fler valmöjligheter, friheter och fördelar

Brexit har gett Storbritannien att kunde återta sin suveränitet, självständighet och flexibilitet i en globaliserad värld.
Brexit ger fler valmöjligheter, friheter och fördelar på lång sikt.

Mer än fyra decennier av medlemskap

Brexit är ett historiskt beslut som innebar att Storbritannien lämnade Europeiska unionen (EU) efter mer än fyra decennier av medlemskap. Brexit har både för- och nackdelar för Storbritannien och EU, vi fokusera os på några av de fördelar som Brexit har medfört.

Storbritannien får större kontroll

En fördel med Brexit är att man får större kontroll över sin egen politik, lagstiftning och handel.
Man slipper följa EU:s regler och direktiv, som ibland kan upplevas som byråkratiska, kostsamma eller olämpliga för brittiska förhållanden. Nu kan man förhandla fram egna handelsavtal med andra länder, utan att behöva anpassa sig till EU:s gemensamma tullunion och inre marknad. Detta ger Storbritannien möjlighet att utnyttja sin komparativa fördel inom vissa sektorer, som till exempel finansiella tjänster, och att öppna upp nya marknader för brittiska varor och tjänster.

Invandring som bidrar till samhället

En annan fördel med Brexit är att man får större kontroll över sin invandring och gränssäkerhet.
Man behöver inte längre acceptera fri rörlighet för personer inom EU, vilket har lett till en stor ökning av antalet invandrare från andra EU-länder de senaste åren. Storbritannien kan istället införa ett mer selektivt och meritbaserat system för att välja vilka invandrare som får komma in i landet, baserat på deras färdigheter, kvalifikationer och bidrag till samhället.

Kontroll över sin ekonomi

En tredje fördel med Brexit är att Storbritannien har större kontroll över sin ekonomi och sitt budgetbidrag till EU.
Storbritannien var en av de största nettobetalarna till EU:s budget, vilket innebär att landet betalade mer till EU än vad det fick tillbaka i form av bidrag, subventioner och investeringar. Efter Brexit slipper man betala denna avgift, som uppgick till cirka 10 miljarder pund (134.500.000.000 SEK) per år 2019. Nu kan man istället använda dessa pengar till att finansiera sina egna prioriterade områden, som till exempel hälso- och sjukvård, utbildning, infrastruktur och forskning.