Företagskonkurs

Om nationalekonomerna verkligen behärskade sitt hantverk skulle de vara miljardärer och inte miljardärernas rådgivare.

Företagskonkurs och personlig konkurs

Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller juridisk person (företaget) har.

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs avsett för företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva.
I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Personlig konkurs

Du blir inte skuldfri om du sätts i personlig konkurs.
Skulderna som blir kvar efter konkursen kan du krävas på senare. Personliga konkurser är mindre vanliga, bara ca 20% av alla konkurser gäller fysiska personer (fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person, t.ex. ett bolag). Resten gäller aktiebolag och andra juridiska personer (Ex: Ett aktiebolag eller handelsbolag, som precis som en fysisk person kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol).

Övriga upplysningar om konkurs

Hos Domstolsverket och hos alla tingsrätter kan du få information som närmare beskriver vad en konkurs innebär för dig och hur konkursförfarandet går till.
Du kan också vända dig till Kronofogden.

Kan jag öppna ett Engelskt Ltd?

Du kan starta ett Engelskt Ltd bolag, enda undantaget är om du har näringsförbud i Storbritannien.
I övrigt har din historik ingen betydelse

Om nationalekonomerna verkligen behärskade sitt hantverk skulle de vara miljardärer och inte miljardärernas rådgivare.