SNI

SNI ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE

SNI = Svensk Näringsgrens Indelning

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är främst en statistisk standard som används för att klassificera enheter som företag och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter.
SNI är en viktig klassifikation för bland annat ekonomisk statistik. Den gör det möjligt att jämföra och analysera data både nationellt och internationellt samt över tid. Den kan också användas för administrativa ändamål.

SKV samlar in SNI-koder från företagen

SCB ansvarar för klassifikationen SNI, men det är Skatteverket som ansvarar för inhämtandet av SNI-koder.
Det sker i samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket.

SNI en del av ett internationellt system

SNI ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE. Den gällande versionen av SNI benämns SNI 2007, medan motsvarande EU-version heter NACE Rev. 2.
Statistik som produceras utifrån NACE är jämförbar på europeisk nivå och delvis även på internationell nivå.
Användandet av NACE är obligatoriskt inom det europeisk-statistiska systemet.
Den nationella versionen fastställs av SCB:s generaldirektör och godkänns av EU enligt den förordning som finns för NACE.
SNI och NACE är helt identiska på de fyra första nivåerna avdelning, huvudgrupp, grupp och undergrupp. Därutöver har SNI en femte nivå, som är en svensk tilläggsnivå. I Sverige finns 821 SNI-koder på den finaste nivån, medan NACE Rev. 2 har 615 koder.

Bli medlem på BR Support 24/7 Registrera dig gratis.
Finn rätt SNI-koder för din verksamhet till ett SUF bolag!